QUATRE C WERKT OP DIT MOMENT AAN:

Noord/Zuidlijn (Gemeente Amsterdam, Metro en Tram)
Het project betreft de realisatie van de laatste activiteiten die behoren in de keten voor inbedrijfstelling van de Noord/Zuidlijn. QC ondersteunt Metro en Tram bij de uitvoering van de ICT-projecten en het project Transporttechniek & Afbouw. Quatre C is belast met het claim- en wijzigingenmanagement.

Dijkversterking Volkerak-Zoommeer (Waterschap Brabantse Delta)
Quatre C is lead auditor betrokken bij de contractbeheersing van het project op basis van systeemgerichte contractbeheersing.

Weggebonden Verkeersmanagementsystemen (Compass Infrastructuur Nederland)
Quatre C heeft als partner van Compass gewerkt aan de totstandkoming van het Visiedocument, als onderdeel van de Inschrijving van Compass op de Raamovereenkomst. Op dit moment is Quatre C verantwoordelijk voor de implementatie van de processtandaard NEN-EN-ISO/IEC 15288 in de projecten onder de raamovereenkomst. 

Kustwerk Katwijk (Gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap van Rijnland)
Quatre C ondersteunt de contractmanager met juridisch advies aangaande tekortkomingen, EMVi-sanctie, wijzigingen en claims.