Werken in een technische omgeving vraagt een aanpak die aansluit bij de wereld van ontwerpers en bouwers. Wij ontwerpen en bouwen onze contracten en aanbestedingsdocumenten zoals technici hun systemen.

Effectief inkopen draagt bij aan de doelstellingen van een organisatie. Door een integrale aanpak verbinden wij de disciplines. Ook werken wij met u samen aan efficiency verbetering: door het benutten van de kracht van leveranciers en door te werken aan de kwaliteit van mensen en interne processen. 

De top 10 van onze aanpak:

  • Een gestructureerd inkoopproces (de 6 stappen van QC)
  • Een integrale projectaanpak; verbinden van disciplines is essentieel
  • Gericht op creëren van waarde voor de opdrachtgever
  • Risicomanagement als integrale discipline
  • Maatwerk op basis contractmodellen en projectstandaarden
  • De aanbestedingsprocedure als instrument voor overdracht van het project aan uw opdrachtnemer(s)
  • Het systeemdenken als basis voor een gestructureerd en expliciet ontwerp- en bouwproces
  • Een evenwichtige risicoverdeling
  • Houding en gedrag gericht op samenwerking
  • Oog voor organisatieontwikkeling